Rhodd Reolaidd

 
Gwybodaeth am y Rhodd
£ 100.00
£ 67.00
£ 50.00
£ 25.00
£ 10.00
£    
Gwybodaeth Ychwanegol
Math o rodd: Rhodd Gylchol
  
   What is Gift Aid?
Gwybodaeth Bilio
*
*
*
*
*
*
*
Gwybodaeth Talu:
In order to set up a Direct Debit instruction online, you must be the account holder of a personal bank or building society account. If you are not the only required signatory on your account or you would rather send us a paper version please click here.
*
   -  -   help *
*
*
Dyddiad: 08/04/2020
Cyfeirnod y Defnyddiwr Gwasanaeth: 253438

Efallai na fydd Banciau a Chymdeithasau Adeiladu’n derbyn Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol ar gyfer rhai mathau o gyfrif.

Talwch Ddebyd Uniongyrchol i Brifysgol Aberystwyth o’r cyfrif a nodir yn y Cyfarwyddyd hwn yn amodol ar y mesurau diogelwch a geir yn y Warant Debyd Uniongyrchol. Deallaf y caiff y Cyfarwyddyd hwn aros gyda Phrifysgol Aberystwyth ac os felly, y caiff manylion eu trosglwyddo’n electronig i fy Manc/Cymdeithas Adeiladu. Drwy glicio ‘Rhoddi Nawr’ rydych yn cadarnhau mai chi yw deiliad y cyfrif ac mai chi yw’r unig berson angenrheidiol i awdurdodi debydau o’r cyfrif hwn.
Direct Debit    The Direct Debit Guarantee

By clicking 'Donate Now' you are confirming that you are the account holder and that you are the only person required to authorise debits from this account.

.

Cyswllt ar gyfer y dudalen hon:
Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni, Prifysgol Aberystwyth, Adeilad Cledwyn, SY23 3DD
Ffôn: +44 (0) 1970 621568 Ebost: alumni@aber.ac.uk