Rhodd Reolaidd

Eich rhodd arferol i Brifysgol Aberystwyth

  • Gwybodaeth am y Rhodd
    1
  • Gift Details
    2
  • Gwybodaeth Bersonol
    3

Gwybodaeth am y Rhodd


£100
£84
y mis i fod yng Nghylch Cyfrannu’r Is-Ganghellor
£50
£25
£10

Bob mis
Bob blwyddyn

Gift Details


Rhodd cymorth

Gwybodaeth Bersonol


Communication Preferences

Communication Type
Opt-in
Opt-out
 

.

Cyswllt ar gyfer y dudalen hon:
Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni, Prifysgol Aberystwyth, Canolfan Croesawu Myfyrwyr, SY23 3FB
Ffôn: +44 (0) 1970 621568 Ebost: alumni@aber.ac.uk