.

Cofrestru

I gofrestru, llenwch y ffurflen isod a chliciwch gyflwyno. Os oes gennych Enw Defnyddiwr a Chyfrinair eisoes, dychwelwch i'r sgrin flaenorol i fewngofnodi.Cofrestru defnyddiwr newydd
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Gwybodaeth Gyfrif
*
*
12 characters or more.
*
Additional Security
Eisoes wedi cofrestru? Mewngofnodi Defnyddiwr
Cyswllt ar gyfer y dudalen hon:
Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni, Prifysgol Aberystwyth, Canolfan Croesawu Myfyrwyr, SY23 3FB
Ffôn: +44 (0) 1970 621568 Ebost: alumni@aber.ac.uk